Poonik Ginekolog NZOZ-ARKA Krakw
Telefon calodobowy w naglych przypadkach
+48 602354237
REJESTRACJA TELEFONICZNA
12 427 20 20
12 427 15 48
godz. 8:00 - 20:00
 • Szczepienia ochronne


  W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  pod numerem telefonu: 692-46-43-46

  UWAGA: W PODANYCH CENACH UWZGLĘDNIONO KOSZT WYKONANIA ZASTRZYKU.

   

  Szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV):

   

  GARDASIL 9  – 500 zł

  Szczepionka dziewięciowalentna przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Lek uodparnia na dziewięć typów wirusa HPV: typ 6,11 (odpowiedzialne za wystąpienie brodawek narządów płciowych), oraz typ 16, 18, 31, 33, 45, 52 oraz 58 (onkogenne). Infekcja wirusem HPV jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwoju raka szyjki macicy, ale również może doprowadzić do zachorowania na raka sromu oraz pochwy. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje szczepienie dziewcząt w wieku  11-12 lat, uznając za wskazane również starszych 13-18 letnich. Szczepienie składa się z trzech dawek: pierwszą dawkę podaje się w dowolnym momencie, a następne w  2 i 6 miesiącu po pierwszej dawce.

  SILGARD – 300 zł

  Czterowalentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Lek uodparnia na cztery najczęściej występujące typy wirusa: typ 6,11 (odpowiedzialne za wystąpienie brodawek narządów płciowych), oraz typ 16 i 18 (onkogenne). Infekcja wirusem HPV jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwoju raka szyjki macicy, ale również może doprowadzi do zachorowania na raka sromu oraz pochwy. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje szczepienie dziewcząt w wieku 11-12 lat, uznając za wskazane również starszych 13-18 letnich. Szczepienie składa się z trzech dawek: pierwszą dawkę podaje się w dowolnym momencie, a następne  w 2 i 6 miesiącu po pierwszej dawce.

  CERVARIX – 350 zł

  Dwuwalentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Lek uodparnia na onkogenne typy wirusa: typ 16 i 18. Szczepienie składa się z trzech dawek: pierwszą dawkę podaje się w dowolnym momencie, a następne w 1 i 6 miesiącu po pierwszej dawce.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 692-46-43-46

  Pozostałe szczepionki:

   

  IMMUNOGLOBULINA Gamma anty – D 150mcg – 380 zł

  Szczepionka zapobiegająca immunizacji czynnikiem Rh(D) u kobiet Rh(D)-ujemnych – w trakcie ciąży lub porodu dziecka Rh(D)-dodatniego. Do podawania po porodzie, podczas ciąży oraz po usunięciu płodu powyżej 12 tygodnia ciąży, w zagrażającym porodzie niewczesnym lub przedwczesnym, po amniopunkcji diagnostycznej powyżej 12 tygodnia ciąży

  IMMUNOGLOBULINA  anty-D RHOPHYLAC 300mcg – 400 zł

  Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh(D) kobiet Rh(D)-ujemnych w następujących sytuacjach: ciąża lub poród dziecka Rh(D)-dodatniego; poronienie lub poronienie zagrażające, ciąża pozamaciczna lub zaśniad groniasty; krwotok przezłożyskowy (TPH) wynikający z krwotoku przedporodowego (AMH), po zabiegach amniopunkcji diagnostycznej, biopsji kosmówki lub innych zabiegach położniczych takich jak obrót zewnętrzny lub uraz jamy brzusznej. Leczniczo u osób Rh(D)-ujemnych, którym podano krew Rh-dodatnią lub jakiekolwiek inne preparaty krwi zawierające krwinki czerwone.

  IMMUNOGLOBULINA LUDZKA – IgVena, Privigen, Pentaglobin, Octagam, Kiovig

  Immunoglobulina ludzka normalna zawiera głównie immunoglobulinę G (IgG) o szerokim spektrum przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym. Zawiera przeciwciała IgG obecne w normalnej populacji.

  ENGERIX B – 100 zł

  Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV). Infekcja wirusem HBV prowadzi nie tylko do zmian martwiczo-zapalnych w obrębie wątroby lecz może dodatkowo uszkadzać inne narządy, np.: mięsień sercowy i nerki. Szczepienie składa się zwykle z trzech dawek: pierwszą dawkę podaje się w dowolnym momencie, a następne w 1 i 6 miesiącu po pierwszej dawce.

  PRIORIX – 120 zł

  Szczepionka do jednoczesnego uodporniania czynnego przeciw zakażeniom wywoływanym wirusem odry, świnki i różyczki. Choroby wywołane wirusami odry, świnki i różyczki mają bardzo często łagodny przebieg lecz są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży (szczególnie różyczka), gdyż mogą wywołać poronienia lub ciężkie wady wrodzone u dziecka. Szczepienie polecane jest w szczególności młodym kobietom pracującym z dziećmi, nieszczepionym w 13 roku życia lub jeśli od szczepienia podstawowego minęło więcej niż 10 lat.

  TWINRIX ADULT – 240 zł

  Skojarzona szczepionka do jednoczesnego uodporniania czynnego przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepienie składa się z trzech dawek: pierwszą dawkę podaje się w dowolnym momencie, a następne w 1 i 6 miesiącu po pierwszej dawce.

  VARILRLIX  – 270 zł

  Szczepionka przeciwko ospie wietrznej. Zalecana kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną. Szczepienie składa się zwykle z dwóch dawek podanych w odstępie 6 tygodni.
  Uwaga: po zaszczepieniu należy unikać zajścia w ciążę przez okres 3 miesięcy.

   

   

  UWAGA: Farmakolog  zatrudniony w Dziale Farmakologii Klinicznej NZOZ Arka odpowiada za właściwe warunki przechowywania i stosowania leków. Szczepionki przechowywane są w specjalnej lodówce medycznej z całodobową kontrolą temperatury. Na bieżąco monitorowane są wszelkie komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leków ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego  oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dla poprawy bezpieczeństwa pacjentek oraz pacjentów naszej kliniki wdrożyliśmy system Weryfikacji Autentyczności Leków – każdy lek użyty w naszej placówce jest sprawdzany pod względem jakości i legalności pochodzenia przy użyciu czytników wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie. Dzięki temu wydatnie podnieśliśmy jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo farmakologiczne naszych pacjentek.