Poonik Ginekolog NZOZ-ARKA Krakw
Telefon calodobowy w naglych przypadkach
+48 602354237
REJESTRACJA TELEFONICZNA
12 427 20 20
12 427 15 48
godz. 8:00 - 20:00
 • Badania USG metodą elastografii


  USG Elastografia jest najnowszą techniką badania ultrasonograficznego, która zaczyna być wykorzystywana w najwyższej klasy aparatach USG. Podczas rutynowego badania aparatem wyposażonym w opcję elastografii, lekarz za pomocą głowicy USG stosuje niewielki ucisk na badany narząd. Wielkość odkształceń pod wpływem ucisku jest przetwarzana i przedstawiana za pomocą kolorowych map, tzw. elastogramów. Większość zmian nowotworowych o charakterze złośliwym jest twardsza od tkanek zdrowych lub zmian łagodnych. Zastosowana innowacyjna technologia umożliwia nałożenie na dotychczas uzyskiwany czarno-biały wynik badania kolorowej skali, która przedstawia poszczególne stopnie twardości tkanek. Każdy stopień twardości kodowany jest innym kolorem. Interpretacja uzyskanych obrazów polega na porównaniu rozmieszczenia obszarów bardziej lub mniej spoistych w oparciu o skale (np.: skala Tsukuba). Pozwala to na zaliczenie danej zmiany do grupy w mniejszym lub większym stopniu podejrzanej o charakter nowotworowy. Elastografia pomaga również precyzyjniej wskazać obszary, w przypadku których konieczne jest wykonanie biopsji. Pozwala na dokładne skierowanie w te miejsca igły biopsyjnej. Badania elastograficzne znajdują coraz rozleglejsze zastosowania. Najnowsze badania pokazują że używając elastografii jako dodatku do rutynowego USG piersi bezpiecznie zmniejsza się liczbę biopsji zmian łagodnych i oferuje możliwość mapowania nowotworów złośliwych bardziej precyzyjnie.


  Nasz aparat USG Voluson E10 Expert  3D/4D HDlive wyposażony jest w opcję elastografii pozwalającą z niespotykaną do tej pory dokładnością zobrazować narządy położone na niewielkiej głębokości np.: piersi, tarczycę, jądra, prostatę, niektóre grupy węzłów chłonnych. Ma to niezwykle istotne znaczenie we wczesnym rozpoznawaniu groźnych chorób tych narządów, także nowotworów.

   

   

   

   

  Wykonujemy następujące badania USG metodą elastografii:

   

  • piersi
  • tarczycy
  • obwodowych węzłów chłonnych
  • jąder

   

   UWAGA: WSZYSTKIE BADANIA METODĄ ELASTOGRAFII WYKONYWANE SĄ NA NAJNOWSZYM APARACIE VOLUSON E10 EXPERT 3D/4D HDlive W PROMOCYJNEJ CENIE 140 zł

   

  W przypadku stwierdzenia obecności zmian chorobowych (guzów, torbieli) podczas badania USG,  istnieje możliwość poszerzenia diagnostyki poprzez  wykonanie biopsji. Jest to zabieg niezbędny w celu określenia charakteru zmiany (stopnia złośliwości). Diagnostyka USG poszerzona o biopsję umożliwia szybkie i pewne rozpoznanie zmian o charakterze nowotworowym.

  W naszej placówce wykonujemy następujące rodzaje biopsji:

  Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG (BAC)

  Badanie to wykonuje się przy użyciu jednorazowej igły rutynowo stosowanej w medycynie (takiej, jak do pobierania krwi). Pod kontrolą ultrasonografii lekarz pobiera materiał po wcześniejszym znieczuleniu skóry żelem z lignokainą (substancja ta jest powszechnie stosowana do znieczuleń m.in. w stomatologii). Materiał (w postaci grupy komórek) aspirowany (wciągany)  jest do strzykawki, a następnie zabezpieczany na specjalnym szkiełku i poddawany ocenie przez lekarza patologa. Zabieg ten jest praktycznie niebolesny, natomiast samo uczucie wkłucia igły może być nieprzyjemne. Zabieg trwa kilka minut, nie wymaga specjalnego przygotowania i odbywa się w pozycji leżącej pacjenta. O konieczności wykonania BAC decyduje lekarz wykonujący badanie. Biopsji poddawane są lite zmiany guzowate, torbiele (czyli przestrzenie wypełnione płynem lub gęstą treścią) lub inne niejednoznaczne struktury budzące niepokój diagnosty. Biopsja daje możliwość pobrania komórek z danego obszaru, a jej wynik stanowi doskonałą ocenę uzupełniającą badanych struktur. Po tego rodzaju badaniu rzadko dochodzi do powikłań, jednak, jak w przypadku każdej inwazyjnej procedury, mogą pojawić się pewne okoliczności, jak: zaczerwienienie w miejscu wkłucia, krwiak, ból, swędzenie, obrzęk. Najczęściej objawy te ustępują samoistnie, a w przypadku ich utrzymywania się zaleca się kontakt z lekarzem. Należy poinformować wykonującego badanie o przyjmowanych lekach zmieniających krzepliwość krwi oraz o takich schorzeniach powodujących niedostateczną krzepliwość krwi, jak hemofilia, małopłytkowość, choroba von Willebranda. Przeciwwskazaniem do wykonania BAC jest brak zgody pacjenta.

  Wykonujemy biopsje cienkoigłowe:

  – guzków piersi

  – guzków tkanek miękkich (podskórne, nie obejmuje biopsji narządów wewnątrz jamy brzusznej)

  – guzków tarczycy

  – węzłów chłonnych

  – inne (po ustaleniu z lekarzem wykonującym badanie)

  Biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG (BGI)

  Zabieg wykonywany jest w pozycji leżącej i znieczuleniu miejscowym (podskórnie podana iniekcja lignokainy). Zabieg polega na nakłuciu skóry, następnie do zmiany w piersi wprowadza się jednorazową igłę pod kontrolą obrazu USG  i pobiera około trzech wycinków tkanki. Miejsce wkłucia zaopatrzone zostaje niewielkim opatrunkiem, który należy zdjąć następnego dnia. Wycinki tkanki zostają wysłane do oceny histopatologicznej pod kątem obecności zmian nowotworowych. Zabieg jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Po przestaniu działania znieczulenia może wystąpić niewielki ból w miejscu wkłucia, ograniczony krwiak lub zasinienie.

  Przygotowanie do zabiegu:

  Pacjentka musi posiadać aktualny wynik badania krzepliwości krwi (wykonane do tygodnia przed biopsją).

   

  LEKARZE WYKONUJĄCY BADANIA USG METODĄ ELASTOGRAFII:

   

  Hanna Kasperkiewicz

  Specjalizuje się w Radiologii i Diagnostyce Obrazowej

   

  Absolwentka studiów na kierunku lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe  zdobyła jako asystent w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Oddział w Krakowie. Wykonuję badania USG w zakresie: piersi, jamy brzusznej, tarczycy, układu chłonnego, tkanek miękkich.

   

  Zapoznaj się z opiniami o mnie:

  http://www.znanylekarz.pl/hanna-kasperkiewicz/radiolog/krakow

   

  Anna Ćwierz-Pieńkowska

  Specjalizuje się w Radiologii i Diagnostyce Obrazowej

   

   

  Absolwentka studiów na kierunku lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Oddział w Krakowie.  Jest członkiem PTR, ESR, RSNA. Szczególnym obszarem jej zainteresowań są nowe technologie diagnostyczne w onkologii. Wykonuję badania USG w zakresie: piersi, jamy brzusznej, tarczycy, układu chłonnego, tkanek miękkich a także diagnostykę zabiegową (biopsje cienkoigłowe oraz gruboigłowe).

  Zapoznaj się z opiniami o mnie:

  http://www.znanylekarz.pl/anna-cwierz/radiolog/krakow

   

  Wojciech Rudnicki

  Specjalizuje się w Radiologii i Diagnostyce Obrazowej

   

  Absolwent studiów na kierunku lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Asystent w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Oddział w Krakowie. Wykonuje badania USG w zakresie: piersi, jamy brzusznej, tarczycy, układu chłonnego, tkanek miękkich a także diagnostykę zabiegową (biopsje cienkoigłowe oraz gruboigłowe).

  Jego naukowe zainteresowania obejmują diagnostykę sutka oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie obrazowania. Jest członkiem PLTR, ESR, RSNA.

  Zapoznaj się z opiniami o mnie:

  http://www.znanylekarz.pl/wojciech-rudnicki2/radiolog/krakow

   

   

  Natalia Rozum-Liszewska

  Specjalizuje się w Radiologii i Diagnostyce Obrazowej

   

  Obecnie pełnię funkcję młodszego asystenta w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Oddział Kraków. Moje naukowe zainteresowania w szczególności obejmują diagnostykę chorób piersi. Wykonuję badania USG w zakresie: piersi, jamy brzusznej, tarczycy, układu chłonnego, tkanek miękkich.

  usg elastografia piersi kraków

  usg elastografia piersi kraków

  usg elastografia piersi kraków