USG GENETYCZNE PŁODU KRAKÓW

USG
genetyczne płodu

linia

Pozwala na potwierdzenie ciąży, uwidocznienie i zlokalizowanie zarodka, ocenę wzrostu i rozwoju zarodka i płodu, ocenę prawidłowości jego narządów i struktur anatomicznych. Daje możliwość rozpoznania ewentualnych wad i anomalii rozwojowych oraz oceny jego dobrostanu. Badanie przeprowadzone może być przy użyciu głowicy przezbrzusznej i dopochwowej. U kobiet w ciąży użycie głowicy przezbrzusznej nie wymaga wypełnienia pęcherza moczowego.

REJESTRACJA POD NUMEREM (8:00-20:00):  12 427 20 20 lub 12 427 15 48

Najwyższej klasy aparaty

Badania USG wykonujemy na najwyższej klasy aparatach: Voluson E10 Expert 3D/4D HDlive, Voluson E8 Expert oraz Aloka Alpha 10. Są to aktualnie najnowocześniejsze aparaty ultrasonograficzne umożliwiające przeprowadzanie bardzo dokładnej diagnostyki prenatalnej. Aparaty te są dedykowane dla najbardziej wymagających ośrodków klinicznych oraz specjalistycznych pracowni ultrasonograficznych. Nasi lekarze wykonujący USG genetyczne to bardzo doświadczeni specjaliści posiadający aktualne licencje Fundacji Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie. Każdy z nich obowiązkowo podlega corocznemu audytowi.

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Ginekologii i Położnictwie (ISUOG) i Fundacji Medycyny Płodu (FMF) badanie USG podczas ciąży (niezależnie od tego, czy  pacjentka należy do grupy zwiększonego ryzyka i posiada wskazania do diagnostyki prenatalnej) powinno być wykonane co najmniej 3-krotnie:

USG PRENATALNE KRAKÓW

Pierwsze przesiewowe
badanie ultrasonograficzne

USG genetyczne I trymestr (11-13 tydzień ciąży)

linia

Pierwsze badanie przesiewowe w I trymestrze ciąży z reguły przeprowadzane jest z użyciem ultrasonografii przezpochwowej (5-7,5MHz), może  także być przeprowadzane przezbrzusznie. Celem jest wykazanie prawidłowego rozwoju ciąży wewnątrzmacicznej, określenie wieku ciążowego, wykrycie ciąży wielopłodowej i rozpoznanie embrionalnych zaburzeń rozwoju. 

 • ocena wieku ciążowego
 • rozpoznanie ciąży bliźniaczej
 • zaburzenia rozwoju i wady
 • przezierność karkowa

USG I, II, III TRYMESTR KRAKÓW

Drugie przesiewowe
badanie ultrasonograficzne

USG genetyczne II trymestr (18-22 tydzień ciąży)

linia

Głównym celem drugiego badania USG są:

 • poszukiwanie wad płodu,
 • ocena rozwoju płodu – zaburzenia wzrastania, zwracające uwagę zmiany w budowie płodu, serce i aktywność ruchowa,
 • ocena ilości płynu owodniowego,
 • ocena struktury i umiejscowienia łożyska,
 • ocena pępowiny

USG PRENATALNE KRAKÓW

Trzecie przesiewowe
badanie ultrasonograficzne

USG genetyczne III trymestr (28-32 tydzień ciąży)

linia

Trzecie badanie ultrasonograficzne uwzględnia jeszcze dodatkowo – oprócz punktów podanych w odniesieniu do II trymestru:

 • położenie  dziecka,
 • pierwszorzędowym celem jest ocena wzrastania płodu,
 • wykazanie nieprawidłowości płodowych.

Dlaczego USG genetyczne?

Co 3-4 kobieta na 100 ciężarnych ma ciążę obarczoną wadą wrodzoną u płodu. Powszechnie uważa się, że ryzykiem urodzenia dziecka z wadą są obarczone głównie kobiety po 35 roku życia. Należy jednak zaznaczyć, że tylko 30% przypadków płodów z zespołem Downa urodzą kobiety po 35 roku życia a pozostałe 70% kobiety młodsze. W Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje badania prenatalne w wybranej grupie kobiet, ale Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje przeprowadzenie co najmniej trzech badań według ściśle określonych wytycznych u wszystkich kobiet ciężarnych.

Pierwsze z nich powinno być przeprowadzone w pierwszym trymestrze ciąży pomiędzy 11 tygodniem a 13 tygodniem i 6 dniami trwania ciąży przez lekarzy posiadających aktualną licencję Fundacji Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie ( FMF – aktualna lista lekarzy z certyfikatami dostępna pod adresem: https://courses.fetalmedicine.com/lists/web ) z możliwością kalkulacji ryzyka wystąpienia najczęstszych wad genetycznych u płodu. Lekarze uprawnieni do przeprowadzenia tego typu badań podlegają corocznemu audytowi. Dowodzi to wysokiej jakości świadczonych usług i jednocześnie skłania lekarzy do ciągłego doszkalania się. Badanie to pozwala wyłonić grupę kobiet z wysokim ryzykiem nieprawidłowości u płodu. Ważne jest, aby wykonać badanie w odpowiednim czasie, ponieważ program komputerowy skalkuluje nam ryzyko tylko w tym konkretnym okresie ciąży. Poza tym badanie w tym okresie pozwala na pogłębienie diagnostyki o element inwazyjny, gdy rodzice wyrażą taką chęć.

USG genetyczne KRAKÓW

Dlaczego
USG genetyczne? c.d.

linia

Często lekarze nie posiadający takiej licencji lub nie specjalizujący się w szczególności w diagnostyce prenatalnej kierują swoje pacjentki do osób, które w sposób rzetelny i kompetentny ocenią budowę dziecka w łonie matki, sprawdzą czy dziecko jest zdrowe. Dowodzi to ich troski o jakość usług świadczonych swojej pacjentce i jej dziecku. Spokój rodziców jest dla nich ważny. Wszystkim lekarzom, którzy kierowali oraz kierują do naszego ośrodka swoje pacjentki na diagnostykę prenatalną bardzo serdeczne dziękujemy. Jednocześnie pragniemy zapewnić o nieustannym szkoleniu naszych lekarzy zajmujących się tą specjalną dziedziną położnictwa i ginekologii.

Drugie badanie przeprowadzone powinno być pomiędzy 18 a 22 tygodniem trwania ciąży, a trzecie pomiędzy 28, a 32 tygodniem. W ich trakcie szczegółowo jest oceniania anatomia, czyli budowa dziecka. W tym czasie praktycznie wszystkie organy są dla nas widoczne i możemy ocenić ich prawidłową budowę lub wykryć ewentualne nieprawidłowości u dziecka. Oceniany jest profil wzrastania dziecka oraz przepływy naczyniowe świadczące o jego dobrostanie. Jest to bardzo ważne. Część wad można leczyć wewnątrzmacicznie, ale wielu z nich nie. Ważna jest jednak wiedza na temat ich istnienia, co zapewnia poród w warunkach najbardziej korzystnych dla dziecka i błyskawiczną pomoc po porodzie. Często wskazana jest w takich sytuacjach konsultacja specjalistów zajmujących się leczeniem dziecka po porodzie jeszcze zanim się ono urodzi. Transport w łonie matki jest najbezpieczniejszym rodzajem transportu dla malucha. Trudna diagnoza dokonana wcześniej pozwala obojgu rodzicom na przygotowanie się do narodzin dziecka z wadą. Z drugiej strony prawodawstwo w Polsce dopuszcza wcześniejsze (to jest do 24 tygodnia ciąży) zakończenie ciąży obarczonej ciężkim i/lub nieodwracalnym uszkodzeniem płodu.

wazne

UWAGA: NZOZ Arka posiada podpisaną umowę na wykonywanie badań USG genetyczne płodu w ramach prywatnych ubezpieczeń medycznycMEDICOVER oraz ENEL-MED.