badania prenatalne Kraków

Badania prenatalne Kraków – Testy NIPT: Test NIFTY, Test HARMONY, Test SANCO

linia

Poniżej lista badań prenatalnych wykonywanych w NZOZ Arka (cennik aktualizowany 04.11.2020):

 1. USG genetyczne 2D – I,II,III trymestr (wraz z oceną ryzyka wystąpienia wad genetycznych – FMF, PTU, PTG) – 350 zł
 2. USG genetyczne 3D/4D HDLIVE – I,II,III trymestr (wraz z oceną ryzyka wystąpienia wad genetycznych – FMF, PTU, PTG) –  400 zł
 3. PAPP-A (KRYPTOR) – 140 zł
 4. Beta – HCG (KRYPTOR) – 140 zł
 5. Test SANCO (nieinwazyjny genetyczny test prenatalny z krwi matki) – wersja podstawowa – 2100 zł
 6. Test SANCO Plus RHD płodu (nieinwazyjny genetyczny test prenatalny z krwi matki) – dodatkowo oznaczenie RHD – 3000 zł
 7. Test HARMONY (nieinwazyjny genetyczny test prenatalny z krwi matki) – 2200 zł
 8. Wyłyżeczkowanie jamy macicy wraz z pobraniem materiału do badania cytogenetycznego – 1800 zł
wazne

UWAGA: Szczegółowych informacji dotyczących testu NIFTY, testu HARMONY oraz testu SANCO udziela dr n. med. Michał Bałasz pod numerem telefonu: +48 692 46 43 46

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem: +48 692 46 43 46

Wersja podstawowa prenatalnego testu SANCO oraz NIFTY odpowiada testowi HARMONY.  Poniżej zamieszczamy  porównanie zakresu oznaczeń testu HARMONY , testu SANCO oraz testu NIFTY:

Test HARMONY 

 1. trisomie 21, 18, 13 (odpowiedzialne za zespół Downa, Edwardsa, Patau)
 2. zaburzenia chromosomów płciowych X, Y
 3. płeć genetyczna dziecka
 4. wynik do 3 tygodni

Test SANCO

 1. trisomie 21, 18, 13 (odpowiedzialne za zespół Downa, Edwardsa, Patau)
 2. zaburzenia chromosomów płciowych X, Y
 3. analiza liczby wszystkich chromosomów autosomalnych
 4. zespoły delecji i duplikacji obejmujące co najmniej 7 milonów par zasad
 5. płeć genetyczna dziecka
 6. wynik do 5 dni roboczych, analiza wszystkich 23 par chromosomów
 7. trisomie 21, 18, 13 (odpowiedzialne za zespół Downa, Edwardsa, Patau)
 8. zaburzenia chromosomów płciowych X, Y
 9. panel mikrodelecji: DiGeorge’a, Angelmana, Pradera-Williego, delecja 1p36, Wolfa-Hirschhorna, Cri-du-chat
 10. analiza wszystkich pozostałych chromosomów
 11. płeć genetyczna dziecka
 12. wynik do 6 dni roboczych

Więcej o teście SANCO pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=m6iR8acL7ZE&t=54s